:: دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 11-18 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزشیابی درونی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ریحانه روحی جهرمی، محمد حسن دوامی، حجت اله حورنگ
چکیده:   (2231 مشاهده)

مقدمه: یکی از سیاست های وزارت بهداشت تشویق گروه های آموزشی برای انجام ارزیابی های درونی می باشد. گروه میکروب شناسی از اولین گروه های شکل گرفته در دانشکده ی پزشکی جهرم است که همگام با تحولات علم آموزش پزشکی از حالت تئوری محض خارج و دامنه ی آن به بالین کشیده شده است. ارزشیابی درونی توسط اساتید این گروه با هدف تعیین میزان مطلوبیت فرایند های آموزشی، پژوهشی و.. انجام می گیرد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1390 در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت گرفته است. جامعه ی مورد بررسی شامل همه ی اعضاء گروه متشکل از  مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی،کارکنان ودانشجویان در نظر گرفته شد. ارزیابی درونی گروه بر اساس 8 عامل مدیریت، رسالت ها و اهداف، اعضاء هیأت علمی و کارکنان، برنامه های آموزشی، دانشجویان، منابع آموزشی، پژوهش، سنجش و ارزشیابی صورت پذیرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه ی مدیر گروه، هیأت علمی و دانشجویان که بر اساس نرم افزار ارزیابی درونی سازمان سنجش استخراج و سپس بر اساس الگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای گروه میکروب شناسی بومی سازی شده، استفاده گردید.

یافته ها: بر اساس یافته ها مدیریت (با میانگین اکتسابی58/3)و برنامه های آموزشی(39/4) در وضعیت مطلوب و بقیه ی عوامل در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفته و در کل وضعیت در گروه آموزشی مورد پژوهش نسبتاً مطلوب است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه وضعیت گروه مورد مطالعه نسبتا مطلوب ارزیابی گردید لذا استمرار ارزیابی در جهت رفع نقایص موجود و نیز افزایش نقاط قوت تا رسیدن به سطح مطلوب و پایداری آن ضروری به نظر می رسد.

Text Box: J Educ Ethics Nurs 20154(1):11-18واژگان کلیدی:ارزشیابی، ارزشیابی درونی، میکروب شناسی

مقدمه: یکی از سیاست های وزارت بهداشت تشویق گروه های آموزشی برای انجام ارزیابی های درونی می باشد. گروه میکروب شناسی از اولین گروه های شکل گرفته در دانشکده ی پزشکی جهرم است که همگام با تحولات علم آموزش پزشکی از حالت تئوری محض خارج و دامنه ی آن به بالین کشیده شده است. ارزشیابی درونی توسط اساتید این گروه با هدف تعیین میزان مطلوبیت فرایند های آموزشی، پژوهشی و.. انجام می گیرد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1390 در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت گرفته است. جامعه ی مورد بررسی شامل همه ی اعضاء گروه متشکل از  مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی،کارکنان ودانشجویان در نظر گرفته شد. ارزیابی درونی گروه بر اساس 8 عامل مدیریت، رسالت ها و اهداف، اعضاء هیأت علمی و کارکنان، برنامه های آموزشی، دانشجویان، منابع آموزشی، پژوهش، سنجش و ارزشیابی صورت پذیرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه ی مدیر گروه، هیأت علمی و دانشجویان که بر اساس نرم افزار ارزیابی درونی سازمان سنجش استخراج و سپس بر اساس الگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای گروه میکروب شناسی بومی سازی شده، استفاده گردید.

یافته ها: بر اساس یافته ها مدیریت (با میانگین اکتسابی58/3)و برنامه های آموزشی(39/4) در وضعیت مطلوب و بقیه ی عوامل در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفته و در کل وضعیت در گروه آموزشی مورد پژوهش نسبتاً مطلوب است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه وضعیت گروه مورد مطالعه نسبتا مطلوب ارزیابی گردید لذا استمرار ارزیابی در جهت رفع نقایص موجود و نیز افزایش نقاط قوت تا رسیدن به سطح مطلوب و پایداری آن ضروری به نظر می رسد.

واژه‌های کلیدی: ارزشیابی، ارزشیابی درونی، میکروب شناسی
متن کامل [PDF 453 kb]   (706 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/9/7 | پذیرش: 1394/9/7 | انتشار: 1394/9/7


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 1 - ( بهار 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها