:: دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 8-15 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93
دکتر اکرم ثناگو ، آقا عابد نوری، دکتر لیلا جویباری، خانم مریم عظیمی، خانم مهین ادیب، دکتر عبدالحلیم رجبی
دانشیار
چکیده:   (1078 مشاهده)

مقدمه و هدف :معنویت به عنوان اساس هستی انسانی و تأثیر آن در التیام و شفابخشی انسان در سالهای اخیر مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. پرستاران وظیفه مراقبت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران را برعهده دارند، بنابراین  جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران پرستاران آگاه و توانا نیاز داریم.  هدف تعیین  نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی  است

مواد و روش ها: این مطالعه  توصیفی-تحلیلی 148 نفر پرستاران مراکز اموزش درمانی به روش نمونه گیری تصادفی ساده ،  و 73نفر از دانشجویان پرستاری عرصه به روش سرشماری ، در دانشگاه علوم پزشکی گلستان وارد  مطالعه شدند .داده  ها با استفاده از پرسشنامه مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی  جمع آوری شد .. داده ها   با نرم افزار spps و با آزمونهای آماری من ویتنی،کای دو و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سن در  پرستاران 31/52و در دانشجویان 21/43 بود.میانگین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران و دانشجویان پرستاری به ترتیب 55/72 و 57/04 بود. اکثریت پرستاران (83/56%)و دانشجویان پرستاری (64/ 86 %)، سطح نگرش متوسط و تقریبا مطلوبی نسبت به معنویت و مراقبت معنوی داشتند.ارتباط معنی داری نیز بین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی با سمت پرستاران  وجود داشت ( 0/016 p=).

نتیجه گیری:یافته های این تحقیق حاکی از آن است که پرستاران به معنویت و مراقبت معنوی نگرش مثبت دارند و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه مراقبت های معنوی، می تواند سبب انجام مراقبت معنوی گردد.

واژه‌های کلیدی: معنویت، مراقبت معنوی، دانشجو، پرستار
متن کامل [PDF 727 kb]   (302 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها