:: دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 27-34 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی هوش اخلاقی و مؤلفه های سازنده آن: دیدگاه حرفهمندان پرستاری شهرستان ملایر در سال 1395
مرجان مردانی حموله، معصومه ایرانشاهی، طلیعه خلیفی، معصومه احمدی
دانشکده پرستاری دانشگاه ایران
چکیده:   (613 مشاهده)
مقدمه: هوش اخلاقی، ظرفیت درک درست از نادرست و عمل نمودن بر پایه ارزشی است که به درست بودن یک رفتار،  باور دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی هوش اخلاقی و مولفه های سازنده آن در حرفه مندان پرستاری بود.
روش کار: در این پژوهش توصیفی، 195 نفر از حرفه­مندان پرستاری در بیمارستان­های شهر ملایر به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات توسط فرم مشخصات فردی و پرسشنامه هوش اخلاقی گردآوری شدند. تحلیل داده­ها به وسیله آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون های آنالیز واریانس و تی مستقل) و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: میانگین نمره هوش اخلاقی کلی حرفه مندان پرستاری از 100-20، در محدوده 4/8±75/69 به دست آمد. بیشینه نمره هوش اخلاقی 15/78 و کمینه آن 35/61 بوده و طیف کلی نمرات هوش اخلاقی در محدوده خوب تا ضعیف قرار داشت. از میان مشخصات فردی نمونه ها، بین مدرک تحصیلی با متغیر هوش اخلاقی ارتباط معنادار دیده شد(05/0p<).
نتیجه گیری: توجه به یافته ها، عنایت به مفهوم هوش اخلاقی در حرفه مندان پرستاری و تلاش برای ارتقای آن، ضروری است. این مهم، می تواند به مدد مدیران خدمات پرستاری در عرصه بالین و اساتید رشته پرستاری در حوزه آموزش، تحقق یابد.
 
واژه‌های کلیدی: هوش اخلاقی، حرفه مندان پرستاری، اخلاق پرستاری
متن کامل [PDF 255 kb]   (151 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها