:: دوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 8 شماره 1 و 2 صفحات 21-28 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش بر اساس نظریه‌های فرانظری و رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان
ابوالفضل فرهادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
چکیده:   (726 مشاهده)
مقدمه: شیر و لبنیات به عنوان مواد غذایی، بسیار مفید هستند. به طوریکه استفاده از آن­ها تأثیر قابل توجهی بر سلامت دارد. به نظر می­رسد نظریه ­های فراتئوری و رفتار برنامه­ریزی شده به عنوان یک چهارچوب مفهومی، برای درک فرایند رفتار بهداشتی در ارتقاء رفتار تغذیه ­ای سالم در دانشجویان مؤثر باشند. این تحقیق با هدف تعیین تأثیر نظریه ­های فراتئوری و رفتار برنامه ریزی شده در ارتقا دادن سطح رفتار تغذیه­ ای سالم در دانشجویان، با تأکید بر مصرف شیر و لبنیات انجام گشت.
روش کار­: تحقیق حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است. در این بررسی مداخله ­ای 300 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به روش در دسترس بودن وارد تحقیق شدند و آنها به دو گروه (نظریه ­های فراتئوری و نه رفتار برنامه ­ریزی شده) بر اساس قرعه تقسیم کردند. در هر گروه، پنج جلسه آموزش به روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و با توجه به مراحل و سازه­ های این نظریه­ ها برگزار شدند. ابزار تحقیق شامل: پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و یادآمد میزان مصرف شیر و لبنیات بود. داده­ های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی - استنباطی (تی مستقل و تی زوجی) مشخص گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماریSPSS  ویرایش 16 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که میزان مصرف شیر و لبنیات در هر دو گروه  بعد از مداخله به طور معنا­داری افزایش یافته است (001/0>p). همچنین میزان مصرف شیر و لبنیات در گروه مداخله بر اساس نظریه فراتئوری به طور معناداری بیشتر از میزان مصرف شیر و لبنیات در گروه مداخله بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بود(002/0p=).
نتیجه گیری: به کارگیری نظریه­ های فراتئوری و رفتار برنامه­ ریزی شده و آموزش براساس آنها، روش مناسبی برای طراحی مداخلات جهت افزایش میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان می­باشد؛ به گونه ­ای که تأثیر کاربرد نظریه فراتئوری بیشتر از نظریه رفتار برنامه ­ریزی شده است.
 
واژگان کلیدی:  نظریه فرانظری، نظریه رفتار برنامه ­ریزی شده، مصرف شیر و لبنیات، دانشجویان
 
واژه‌های کلیدی: نظریه فرانظری، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مصرف شیر و لبنیات، دانشجویان
متن کامل [PDF 699 kb]   (268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/24 | پذیرش: 1398/5/5 | انتشار: 1398/5/14


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها