:: دوره 8، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1398 ) ::
جلد 8 شماره 3 و 4 صفحات 14-20 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای، برکنترل خشم در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان کرمان 97-1396
سید فخرالدین حسینی، سید حبیب الله حسینی، احمد رضا صیادی
چکیده:   (841 مشاهده)
اصول اخلاق حرفه ای، یکی از نیازهای اساسی در هرحرفه ای است که میتواند از جنبه های مختلف سودمندی سازمانی ، شخصی و اجتماعی
و اقتصادی به همراه داشته باشد. خشم نیز یکی از عواملی است که میتواند تأثیر منفی بر کارکرد حرفه ای افراد داشته و مشکلات متعدد جسمی ،
روانی و بین فردی را سبب شود که نیاز به کنترل آن در هر نظامی احساس می شود.
روش کار: پژوهش حاضر، تحقیقی مداخلهای است که تعداد 31 نفر از پرسنل پیش بیمارستانی شهرستان کرمان به روش نمونه گیری در دسترس و
وارد این پژوهش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل: فهرست مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کنترل خشم میباشد. داده ها بعد از جمع آوری با
نسخه 09 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و کای دو تجزیه و تحلیل شدند. spss استفاده از نرم افزار
اما بعد .)p<1/ یافتهها: قبل از مداخله، بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین، تفاوت معنادار آماری در میان نمره کنترل خشم وجود نداشت) 39
. )p<1/ از مداخله، میانگین نمره کنترل خشم در گروه مداخله به طور معنا دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت) 111
نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش حاضر، آموزش اصول اخلاق حرفهای، افزایش میانگین نمره کنترل خشم افراد تحت بررسی را به همراه داشت.
احتمالاً آموزش به صورت مداوم و با رویکردهای طولانی مدت میتواند به شکل پایدار بهبود مؤلفه های مهم مراقبتی همچون کنترل خشم را به همراه
داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: آموزش اخلاق حرفه ای، کنترل خشم، پرسنل پیش بیمارستانی
متن کامل [PDF 488 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/14 | پذیرش: 1398/10/3 | انتشار: 1398/10/3


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 و 4 - ( پاییز و زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها