:: دوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) ::
جلد 8 شماره 1 و 2 صفحات 38-44 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397
اسماعیل رعیت دوست، نوید کلانی، موسی زارع
چکیده:   (393 مشاهده)
مقدمه: شأن و منزلت، یکی از نیازهای اساسی انسان  است. اما اختلال در سلامتی و بیماری یکی از عوامل عمده‌ای می­باشد که شأن افراد را به شدت تهدید می‌کند و فرد را مستعد  از دست دادن کرامت می‌نماید. به طوری که بیماران از  لحظه پذیرش و بستری شدن در بیمارستان تا زمان ترخیص احساس می­کنند در معرض خطر از دست دادن شأن و منزلت  خود می‌باشند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 1397 انجام گرفت.
روش کار: این تحقیق به شیوه توصیفی ـ مقطعی بر روی 170 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان­های آموزشی ـ درمانی شهرستان جهرم  در سال 1397 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت شأن بیماران از دیدگاه پرستاران بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  از نرم افزار SPSS نسخه21 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی پرستاران همکاری­کننده در بررسی حاضر  5.42±28  بوده است. نمره رعایت حریم بیماران در کل افراد شرکت کننده0.46±2.27 و  نمره استقلال بیماران برابر0.51±2.20 بود. میانگین نمره افراد شرکت کننده در مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران برابر0.60+2.27 بود. بین میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری بر حسب جنسیت پرستاران (092/0p=)، وضعیت تأهل پرستاران (f830/0p=)، تحصیلات (230/0p=)، بیمارستان محل خدمت (966/0p=) و ردیف سنی پرستاران (971/0p=) تفاوت معنا‌داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: میزان رعایت شأن و کرامت بیماران و زمینه­های آن (یعنی سه حیطه حریم بیماران، ارتباط همراه با  احترام و استقلال بیماران و زیر مؤلفه‌های آن) در وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوب گزارش گردید.
 
واژه‌های کلیدی: شأن، کرامت، بیماران، پرستاران
متن کامل [PDF 844 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها