آموزش و اخلاق در پرستاری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

مجله آموزش و اخلاق در پرستاری مجله ای علمی تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که به صورت فصلنامه توسط دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم منتشر می شود .

 

توجه به اینکه دو محور اخلاق و آموزش دو محور مهم و کاربردی در حیطه علوم پزشکی می باشد، مجله آموزش و اخلاق در پرستاری در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاشهای عالمانه در زمینه این دو حیطه مهم را فراهم سازد. لذا این مجله کلیه مقالات آموزشی را در زمینه های مختلف آموزش پزشکی و سلامت(برنامه ریزی، روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیک) و سپس در بخش اخلاق نیز کلیه موضوعات مرتبط با اخلاق ( اخلاق حرفه ای- اخلاق کابردی و...) را در حیطه پزشکی و پرستاری از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.این مجله به صورت فصلنامه با دسترسی آزاد به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر میشود.

 

مجله اخلاق و آموزش در پرستاری مجله ای الکترونیکی با دسترسی آزاد است که به دو زبان فارسی با خلاصه انگلیسی چاپ و منتشر می شود .

 

نشانی مطلب در وبگاه آموزش و اخلاق در پرستاری:
http://ethic.jums.ac.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب