آموزش و اخلاق در پرستاری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

با توجه به اینکه دو محور اخلاق و آموزش دو محور مهم و کاربردی در حیطه علوم پزشکی می باشد، مجله آموزش و اخلاق در پرستاری در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاشهای عالمانه در زمینه این دو حیط مهم را فراهم سازد. لذا این مجله کلیه مقالات آموزشی را در زمینه های مختلف آموزش  پزشکی و  سلامت و سپس در بخش اخلاق نیز کلیه موضوعات  مرتبط با اخلاق ( اخلاق حرفه ای- اخلاق کابردی و...) را در حیطه پزشکی و پرستاری از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.این مجله به صورت فصلنامه با دسترسی ازاد به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر میشود.

 

نشانی مطلب در وبگاه آموزش و اخلاق در پرستاری:
http://ethic.jums.ac.ir/find.php?item=1.42.27.fa
برگشت به اصل مطلب