آموزش و اخلاق در پرستاری- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دفتر مجله: فارس، جهرم، خیابان استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آدرس ایمیل: ethic.jums@yahoo.com
وب سایت: http://ethic.jums.ac.ir
تلفن تماس :   سرکار خانم اکسیری 07154341501

نشانی مطلب در وبگاه آموزش و اخلاق در پرستاری:
http://ethic.jums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب