نویسنده = لیلا جویباری
پسکی (PESCI): آزمونی با مصاحبه های بالینی ساختارمند قبل از استخدام

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 31-32

10.52547/ethicnurs.7.3.4.31

شیما تاجیک؛ لیلا جویباری


آیا می توان از آزمون با نکات کلیدی (Key Feature) در سنجش استدلال بالینی دانشجویان پرستاری استفاده کرد؟

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 10-14

علی اصغر جسمی؛ اکرم تناگو؛ لیلا جویباری


اعلام خبر بد به بیمار و خانواده : سرطان بدخیم حنجره و عمل لارنژکتومی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 32-36

اکرم ثناگو؛ الهه حصاری؛ لیلا جویباری


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


آیا جنبه های هنری و ظریف مراقبت در بخش مراقبت ویژه به فراموشی سپرده شده اند؟

دوره 5، شماره 3، مهر 1395

10.52547/ethicnurs.5.3.1

عصمت سعیدی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


دریافت هدیه از کودکان بستری در بخش انکولوژی: یک دیدگاه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-20

10.52547/ethicnurs.5.3.4

زهرا پایاب؛ نگار جهانشاهی؛ بتول آذرتاش؛ لیلا جویباری


رتینوپاتی نارسی و نابینایی دوقلوها بدنبال سهل‌انگاری آموزش بعد از ترخیص

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.3.7

آتنا رضایی؛ لیلا جویباری


بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان،مدیران و مدرسین پرستاری نسبت به کاربرد اخلاق در حرفه پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.2.1

عصمت نوحی؛ سامیه غنا؛ لیلا جویباری؛ سهیلا کلانتری


بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

دوره 1، شماره 1، آذر 1391

میترا حکمت افشار؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری