نویسنده = اکرم ثناگو
گزارش در مورد چالش تصمیم گیری اخلاقی، بر مبنای اصل رازداری در رابطه با مددجوی باردار به اعتیاد مواد مخدر

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 63-67

آمنه مسعودی؛ فروغ فاروقی؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو


پسکی (PESCI): آزمونی با مصاحبه های بالینی ساختارمند قبل از استخدام

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 31-32

10.52547/ethicnurs.7.3.4.31

شیما تاجیک؛ لیلا جویباری


چالش های اخلاقی در محیط بالینی و آموزشی دانشگاه براساس تجربیات دانشجویان پرستاری و مامایی

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 383-390

10.52547/ethicnurs.7.1.2.383

اکرم ثناگو


آیا می توان از آزمون با نکات کلیدی (Key Feature) در سنجش استدلال بالینی دانشجویان پرستاری استفاده کرد؟

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 10-14

علی اصغر جسمی؛ اکرم تناگو؛ لیلا جویباری


اعلام خبر بد به بیمار و خانواده : سرطان بدخیم حنجره و عمل لارنژکتومی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 32-36

اکرم ثناگو؛ الهه حصاری؛ لیلا جویباری


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


آیا جنبه های هنری و ظریف مراقبت در بخش مراقبت ویژه به فراموشی سپرده شده اند؟

دوره 5، شماره 3، مهر 1395

10.52547/ethicnurs.5.3.1

عصمت سعیدی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


دریافت هدیه از کودکان بستری در بخش انکولوژی: یک دیدگاه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-20

10.52547/ethicnurs.5.3.4

زهرا پایاب؛ نگار جهانشاهی؛ بتول آذرتاش؛ لیلا جویباری


رتینوپاتی نارسی و نابینایی دوقلوها بدنبال سهل‌انگاری آموزش بعد از ترخیص

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.3.7

آتنا رضایی؛ لیلا جویباری


بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

دوره 1، شماره 1، آذر 1391

میترا حکمت افشار؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری