نویسنده = بهروز پاک چشم
بررسی میزان هوش معنوی ، میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ایی و ارتباط ان دو در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 29-37

10.52547/ethicnurs.8.1.2.29

ایمانه باقری؛ نیر سلمانی؛ زهرا ماندگاری؛ بهاره فلاح؛ بهروز پاک چشم


بررسی موانع آموزش فعالیت جنسی به بیماران سکته قلبی از دیدگاه پرستاران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-42

ایمانه باقری؛ هادی جعفری منش؛ پگاه مطوری؛ مهدی رنجبران؛ آتنا دادگری؛ بهروز پاک چشم