نویسنده = محمد درایش
بررسی کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 72-81

معصومه پورمختاری؛ زهرا حقانی؛ ژیلا رحمانیان؛ سارا متین؛ محمد هادی پهلوان پور؛ سمانه عبیری؛ محمد درایش


دیدگاه اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 82-91

احسان رحمانیان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ وحید مقرب؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نسیم اسماعیل پور؛ مسعود قانعی؛ سارا متین؛ محمد درایش