کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 32-41

محمدرضا رجبعلی پور؛ فاطمه رستگاری؛ فهیمه قنبری زاده


دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 74-80

طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه؛ سمیرا زنبق؛ بی بی منا رضوی؛ پوریا ادیبی


نگرش کادر درمانی در خصوص دستور عدم احیا: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 81-90

بی بی منا رضوی؛ طیبه زارعی؛ سمیرا زنبق؛ پوریا ادیبی؛ مجید وطن خواه


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 83-92

10.52547/ethicnurs.9.1.2.83

سولماز هلاکو؛ لیلا جویباری؛ غلامرضا محمودی؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.52547/ethicnurs.8.1.2.1

رضوان انصاری؛ علی اکبر حقدوست؛ طاهره چنگیز


بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران : مرور سیستماتیک

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 54-65

10.52547/ethicnurs.8.1.2.54

ترانه تقوی لاریجانی؛ فاطمه نجفی


مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 363-374

10.52547/ethicnurs.7.1.2.363

رحیم بقایی


دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.6.3.4.1

لادن ناصح؛ امین شیرانی؛ ترانه تقوی لاریجانی؛ لیلا مردانیان دهکردی


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی