کلیدواژه‌ها = موانع
بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزش های بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز بخش های مراقبت های ویژه

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-19

حسن غلامی؛ هادی احمدی چناری؛ حمید چمن زاری؛ محمد تقی شاکری؛ علی خسروی؛ علی اصغر جسمی


بررسی موانع آموزش فعالیت جنسی به بیماران سکته قلبی از دیدگاه پرستاران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-42

ایمانه باقری؛ هادی جعفری منش؛ پگاه مطوری؛ مهدی رنجبران؛ آتنا دادگری؛ بهروز پاک چشم


موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی


بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 8-13

رسول اسلامی اکبر؛ محسن حجت؛ فریده معارفی؛ مریم چرخ انداز