کلیدواژه‌ها = کدهای اخلاق حرفه ای
بررسی میزان هوش معنوی ، میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ایی و ارتباط ان دو در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 29-37

10.52547/ethicnurs.8.1.2.29

ایمانه باقری؛ نیر سلمانی؛ زهرا ماندگاری؛ بهاره فلاح؛ بهروز پاک چشم


بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری در حیطه ی ارائه ی خدمات بالینی از دیدگاه بیماران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-33

فریده معارفی؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ مجید علوی مجد؛ رسول اسلامی اکبر