کلیدواژه‌ها = مراقبت
مروری روایتی بر طیف مصلحت در کاربرد دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیمار

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 42-51

10.52547/ethicnurs.9.1.2.42

علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سودابه جولائی؛ الهام نواب؛ مریم اسماعیلی؛ محبوبه شالی


مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 52-62

10.52547/ethicnurs.9.1.2.52

مرضیه فغانی آغوزی؛ ملیحه عامریان؛ سروه محمدی؛ عباس یزدان پناه؛ سمیرا آذرآبادی


بررسی تأثیر رفع موانع قابل اصلاح در آموزش های بالینی بر عملکرد دانشجویان کارآموز بخش های مراقبت های ویژه

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-19

حسن غلامی؛ هادی احمدی چناری؛ حمید چمن زاری؛ محمد تقی شاکری؛ علی خسروی؛ علی اصغر جسمی


ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-7

علی ضرغام بروجنی؛ سید حمید سید باقری؛ احمد رضا صیادی؛ مجید نوروزی بهجت؛ فریبا مظهری؛ لیلا سلطانی