کلیدواژه‌ها = پرستاران
نگرش کادر درمانی در خصوص دستور عدم احیا: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 81-90

بی بی منا رضوی؛ طیبه زارعی؛ سمیرا زنبق؛ پوریا ادیبی؛ مجید وطن خواه


ارتباط سلامت معنوی با صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1396)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 1-8

اعظم ناصروند؛ نسرین الهی؛ بهمن دشت بزرگی؛ بهمن چراغیان


بررسی تأثیر دوره های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان تکامل اخلاقی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 1-12

گلشن افشاری؛ شهلا اسدی حویزیان؛ سعید حسام؛ رضا ارجمند؛ سیمین همایونی؛ لیلا حصیمی؛ سارا سروندیان


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 23-29

10.52547/ethicnurs.9.1.2.23

فریبا بیکی؛ احمد تقوی؛ زهرا مهر بخش؛ آسیه خلیلی


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 30-36

10.52547/ethicnurs.8.3.4.30

زهرا مصطفویان؛ جواد غلامپور؛ آرزو فرج پور؛ سمیه اکبری فارمد؛ محمدعلی راه چمنی


ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 37-43

10.52547/ethicnurs.8.3.4.37

اعظم رحمانیان؛ طیبه میرزایی؛ سکینه سبزواری


بررسی میزان هوش معنوی ، میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ایی و ارتباط ان دو در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 29-37

10.52547/ethicnurs.8.1.2.29

ایمانه باقری؛ نیر سلمانی؛ زهرا ماندگاری؛ بهاره فلاح؛ بهروز پاک چشم


وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 38-44

10.52547/ethicnurs.8.1.2.38

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ موسی زارع


ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران تامین اجتماعی

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.7.3.4.1

فاطمه کاشانی؛ حمید حجتی؛ نفیسه حکمتی پور؛ ابولفضل فرهادی


بررسی همسویی رعایت اصول اخلاق حرفه ای با مشخصات دموگرافیکی در پرستاران

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 1-9

فریبا حسین زادگان؛ اعظم شهباز؛ الناز شهباز


نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.4.1

محمد شجاعی


مهمترین موانع رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت در سال 95-1394

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.5.4.14

فاطمه الیاسی؛ زهرا مجد تیموری؛ ساقی موسوی؛ احسان کاظم نژاد


بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.3.2

عالمه کیخا؛ ابوالفضل زرهی؛ ابراهیم حدادی


ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه کارکنان پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 24-32

10.52547/ethicnurs.5.2.4

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و اشتیاق شغلی پرستاران

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-62

10.52547/ethicnurs.5.2.8

عادل زاهد بابلان؛ رامین غریب زاده؛ شیما غریب زاده؛ علی اکبر مرتضی زاده گیری


ضرورت های اخلاقی و قانونی احراز صلاحیت بالینی پرستاران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.1.35

محسن حجت


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 17-23

حمید حجتی؛ سمیه ارازی؛ ناهید مظفری؛ زهرا قزلسفلی؛ گلبهار آخوندزاده؛ نفیسه حکمتی پور؛ جمیله میرزاعلی


بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش­های مراقبت ویژه

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 43-50

سمیه محمدی؛ فریبا برهانی؛ مصطفی روشن زاده


بررسی همسویی رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی پرستاران

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 61-68

جمال عاشوری


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار در حال مرگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394

حمید حجتی


ارتباط بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان فاطمیه شبستر درسال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 25-32

منیژه اسماعیلی؛ فریبا حسین زادگان؛ مدینه جاسمی؛ اسماعیل دباغی قلعه؛ غلامرضا سواری؛ محمدرضا محبوبی؛ زهرا مظلوم پرست؛ آمنه احمدی زاده؛ الهام جمشیدی؛ مریم خشنود


بررسی میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 33-39

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ عفیفه رحمانیان؛ فرزاد پورغلامی؛ نحله پرندآور