کلیدواژه‌ها = رضایت بیمار
مقایسه دیدگاه پرسنل اتاق عمل و بیماران نسبت به میزان رعایت حریم خصوصی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.1.2.14

مریم مردانی شورجه؛ راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ عزیزالله دهقان


بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران : مرور سیستماتیک

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 54-65

10.52547/ethicnurs.8.1.2.54

ترانه تقوی لاریجانی؛ فاطمه نجفی


بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار توسط پرستاران و پزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-10

رقیه گشمرد؛ فائزه جهانپور؛ فاطمه موسوی؛ زهرا حیدری سروستانی؛ مرجان فقیه


تعیین مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیمارستان شهید رجایی گچساران در نیمسال اول 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-7

مریم روانی پور؛ سمیه توسل نیا؛ فائزه جهان پور؛ سمیه حسینی