دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برنامه جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تأثیر ان بر شاخص‌های یادگیری فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

لیلی مصلی نژاد؛ عاطفه کرم زاده؛ لیلی بذرافکن


دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در خصوص گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

احسان رحمانیان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نسیم اسماعیل پور؛ وحید مقرب؛ سارا متین؛ مسعود قانعی


بررسی کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب از دیدگاه اساتید و دانشجویان مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

معصومه پورمختاری؛ زهرا حقانی؛ ژیلا رحمانیان؛ سارا متین؛ محمد هادی پهلوان پور؛ سمانه عبیری