اعلام خبر بد به بیمار و خانواده : سرطان بدخیم حنجره و عمل لارنژکتومی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 32-36

اکرم ثناگو؛ الهه حصاری؛ لیلا جویباری


دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 33-40

نوید کلانی؛ لطف اله دزکام؛ محمد جواد ضیاء


بررسی موانع آموزش فعالیت جنسی به بیماران سکته قلبی از دیدگاه پرستاران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-42

ایمانه باقری؛ هادی جعفری منش؛ پگاه مطوری؛ مهدی رنجبران؛ آتنا دادگری؛ بهروز پاک چشم


رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-41

سمانه مشرقی کاویجانی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ رحیم حمیدی پور؛ لیلی مصلی نژاد


ارتباط بین میزان تحصیلات و کیفیت عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی در مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی از دیدگاه حقوق بیمار

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 33-38

10.52547/ethicnurs.5.2.5

علی جدیدی؛ مهدی صفرآبادی؛ یاسمن پوراندیش؛ بهروز ایران نژاد


اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد و تأثیر آن بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه قلب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-42

خدیجه زمانی بابگهری؛ جمیله مختاری نوری؛ سید محمد خادم الحسینی؛ عباس عابدی


بررسی ارتباط هوش معنوی و کیفیت عملکرد پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اراک در سال 1394: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 35-40

مهدی صفرآبادی؛ بهروز ایران نژاد؛ علی جدیدی


ضرورت های اخلاقی و قانونی احراز صلاحیت بالینی پرستاران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.1.35

محسن حجت


وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 38-44

10.52547/ethicnurs.8.1.2.38

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ موسی زارع


مواجهه با تضادهای اخلاقی با ویژگی‌های فردی اجتماعی و ادراک از محیط در پرستاران شاغل دربخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سال1397

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 38-46

حوا عبدالهی لرستانی؛ سیمین جهانی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بهمن چراغیان


بررسی تأثیر یادگیری تأملی مبتنی بر سناریوهای بالینی بر حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 39-46

مریم باقری؛ اکرم محمدی پلارتی؛ شهناز کریمی


بررسی برخی عوامل موثر بر فراوانی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی ایلام در سال 1394

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 41-48

حامد توان؛ رستم منتی؛ یحیی یاری؛ افشار حاتمی


تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 42-48

عاطفه کرم زاده؛ لیلا بذرافکن؛ لیلی مصلی نژاد؛ مهدی دستپاک


چالش های اخلاقی در محیط بالینی و آموزشی دانشگاه براساس تجربیات دانشجویان پرستاری و مامایی

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 383-390

10.52547/ethicnurs.7.1.2.383

اکرم ثناگو


بررسی آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم از منشور حقوقی زنان باردار

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

هدی احمری طهران؛ زهرا عابدینی؛ نرگس اسکندری؛ احمد کچویی؛ زهرا علیپور


بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1389

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نادر آقاخانی؛ فرخنده شریف؛ حمید شریف نیا؛ میترا حکمت افشار؛ نوشین بهشتی پور؛ ندا جمالی مقدم؛ حمید حجتی؛ سامیه غنا


میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-10

محمد امین قبادی فر؛ لیلی مصلی نژاد


تضاد کار و خانواده در پرستاران و همراهی آن با کیفیت زندگی آنان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 21-25

فاطمه الحانی؛ پرستو اوجیان


ارزیابی هوش اخلاقی و مؤلفه های سازنده آن: دیدگاه حرفهمندان پرستاری شهرستان ملایر در سال 1395

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 27-34

10.52547/ethicnurs.5.3.6

مرجان مردانی حموله؛ معصومه ایرانشاهی؛ طلیعه خلیفی؛ معصومه احمدی


ضرورت اخلاقی تغذیه با شیر مادر و تاثیر آن در احیای حقوق نوزاد حاصل از روش های نوین باروری

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 29-43

لیلا نیک روز؛ مصطفی بیژنی؛ شهناز کریمی


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1396

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 33-42

10.52547/ethicnurs.7.3.4.33

رویا نیکجو؛ زهرا اعتباری اصل؛ شهلا فرضی پور؛ راحله محمدی؛ فرزانه اعتباری اصل


عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 34-37

10.52547/ethicnurs.5.4.34

فاطمه شاکری؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ منصور درویشی تفویضی


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


اخلاق در پژوهش بر روی زندانیان: یک مرور نظام مند

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 37-46

ناهید دهقان نیری؛ ترانه تقوی؛ تورج هراتی؛ عاطفه واعظی؛ محبوبه شالی


ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 37-43

10.52547/ethicnurs.8.3.4.37

اعظم رحمانیان؛ طیبه میرزایی؛ سکینه سبزواری