وضعیت آموزش بالینی رشته ی کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 39-46

سعید خزایی جلیل؛ ربابه ربابه زروج حسینی2؛ علی عباس


جلوه های اخلاق و قانون در تجویز پرستاری: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 39-48

10.52547/ethicnurs.5.2.6

آذر درویش پور؛ سودابه جولایی؛ محمد علی چراغی


تحلیل وضعیت سازگاری شغلی پرستاران براساس مؤلفه های جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری در (۱۳۹۵)

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 40-48

10.52547/ethicnurs.6.3.4.40

رامین غریب زاده؛ سلیم کاظمی؛ سکینه جعفری


ارزشیابی محیط آموزش بالینی بر اساس الگوی DREEM از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 90

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 41-47

اسماعیل مناقب؛ رضائیان جهرمی


سلامت معنوی چالشی جدید در آموزش علوم پزشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-44

10.52547/ethicnurs.5.1.41

محسن حجت


مروری روایتی بر طیف مصلحت در کاربرد دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیمار

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 42-51

10.52547/ethicnurs.9.1.2.42

علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سودابه جولائی؛ الهام نواب؛ مریم اسماعیلی؛ محبوبه شالی


تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد برتصمیم گیری بالینی پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-49

عصمت نوحی؛ اسماء عبدالله یار؛ طیبه فصیحی هرندی


کنترل خشم از دیدگاه دین: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-48

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس در سال تحصیلی 94-1393

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

الناز یزدان پرست؛ الهام بهرامی؛ سید حسن قربانی؛ ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری


بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش­های مراقبت ویژه

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 43-50

سمیه محمدی؛ فریبا برهانی؛ مصطفی روشن زاده


بررسی برخی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تمایل به ترک تحصیل در دانشجویان پرستاری ورودی 93 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 45-54

محمد مهدی صفری؛ محمد احمدی زاده؛ محمد قانونی؛ فاطمه الماسیان؛ حکیمه حسین رضایی


بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.8.1.2.45

موسی زارع؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی ارتباط حرفه ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 47-56

10.52547/ethicnurs.9.3.4.47

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی اردکانی؛ محمد رضا شریف؛ داوود خیرخواه؛ محمدجواد آزادچهر؛ ارسلان صبامهر


چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 47-54

امیر عبدلی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری؛ صدیقه نجفی پور؛ مریم آزموده؛ عاطفه کرم زاده؛ نوید کلانی


بررسی پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مرکز قلب شیراز در سال 1392

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 49-56

ناهید توکل؛ زهرا ملازم


بررسی آگاهی و رعایت حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم-1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 49-56

زهرا پیشگر؛ راضیه پرنیان؛ سعیده رحمانیان


چالش های اخلاق حرفه ای پرسنل سیستم بهداشت و درمان در حوادث طبیعی بر اساس یک پژوهش کیفی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 49-55

سیده آمنه حیدری؛ سحر ذوالنوری؛ مهوش کلهر؛ فاطمه یاراحمدی


چالش های کنفرانس های کلاسی دانشجویان: یک مطالعه کاربردی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

زهره بادیه پیما؛ رسول اسلامی اکبر


رتینوپاتی نارسی و نابینایی دوقلوها بدنبال سهل‌انگاری آموزش بعد از ترخیص

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.3.7

آتنا رضایی؛ لیلا جویباری


انواع مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه نظام سلامت(مقاله مروری)

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 43-51

10.52547/ethicnurs.7.3.4.43

سید مرتضی حسینی شکوه؛ مصطفی شهابی نژاد


نگرشی بر چالش‌های اخلاقی تجربه‌شده توسط پرستاران مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 43-53

ملیحه داودی؛ عباس حیدری


اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه ابن سینا و زکریای رازی و مقایسۀ آن با اصول اخلاقی فیزیوتراپی مدرن

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 44-49

10.52547/ethicnurs.8.3.4.44

امین کردی یوسفی نژاد؛ مریم شمسایی؛ نسرین سهرابی


بررسی میزان توانمندی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.5.1.45

زهرا مرشدی؛ نسرین منصورنیا؛ عاطفه دهنوعلیان


بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 47-53

بهشته جبلی؛ الهام قازنجایی


بررسی رابطه‌ی اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 47-54

ایرج صالحی؛ اصغر مکارم؛ محمدعلی حسینی؛ وحید بختیاری