بررسی سهم علل عدم رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی از رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 48-54

10.52547/ethicnurs.5.2.7

علی دهقانی؛ رسول بهارلو؛ سهیلا کشاورزی؛ سوره خاکی؛ امیرحسین رضازاده مستقیمی؛ فروغ فرخ ابادی؛ زهرا زارعی


بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی


بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 1393

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 49-57

ناهید زندگانی؛ نبی اله زارع زاده؛ محمد علی منتصری؛ سوسن ربیعی


سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 49-53

10.52547/ethicnurs.6.3.4.49

آمنه مسعودی


شالوده صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه و ارائه ی مراقبت های انسانی بیمارمحور

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 51-59

مینا جوزی؛ زهره ونکی؛ عیسی محمدی


عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-57

لیلا طاهری؛ علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی تأثیرآموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 51-59

مهدی ناخدایی زاده؛ آرش سلحشوری؛ فاطمه رییسی دهکردی؛ مصطفی جیبا


مروری بر کیفیت و رضایت از مراقبت های مامایی در ایران

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 52-62

10.52547/ethicnurs.9.1.2.52

مرضیه فغانی آغوزی؛ ملیحه عامریان؛ سروه محمدی؛ عباس یزدان پناه؛ سمیرا آذرآبادی


بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران : مرور سیستماتیک

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 54-65

10.52547/ethicnurs.8.1.2.54

ترانه تقوی لاریجانی؛ فاطمه نجفی


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی


تأثیر روایت گویی از طریق شبیه سازی بر استدلال و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 55-64

آرزو فرد؛ اکرم السادات سادات حسینی؛ انوشیروان کاظم نژاد


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


بررسی همسویی بین رعایت اخلاق حرفه ای با برخی مشخصات دموگرافیک از دیدگاه بیماران در سال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 57-65

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 57-64

مولود فرمهینی فراهانی؛ سلیمان زند؛ زهره قمری زارع؛ مسعود حیدری


بررسی ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 57-63

10.52547/ethicnurs.9.3.4.57

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی ا ردکانی؛ داوود خیرخواه؛ محمدرضا شریف؛ محمدجواد آزادچهر؛ محدثه شفیعی پور


تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ علی محمد پروینیان نسب؛ مرتضی شمسی زاده؛ افضل شمسی


یادگیری فعالیت محور و پیامدهای آن در آموزش دانشجویان پرستاری

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-8

اکرم پرنده؛ زهرا حاجی امینی


تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 50-60

10.52547/ethicnurs.8.3.4.50

لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


مقایسه عملکرد شغلی پرستاران، مبتنی برآیین اخلاق پرستاری در بخش مراقبت ویژه با بخش های عمومی درشهر اصفهان (1398)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 54-62

مهناز اناری؛ شایسته صالحی؛ محسن شهریاری


تأثیر ارزیابی هم گروهی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در اتاق عمل : گزارش کوتاه

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 55-59

وحید زمان زاده؛ الناز اصغری


کنکاشی بر چالش اخلاقی سوء رفتار علمی در مقالات علوم پزشکی: مصداق ها، علل و راهکار های پیشگیری از آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-65

10.52547/ethicnurs.5.1.55

وحید زمان زاده؛ منصور غفوری فرد


نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و اشتیاق شغلی پرستاران

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-62

10.52547/ethicnurs.5.2.8

عادل زاهد بابلان؛ رامین غریب زاده؛ شیما غریب زاده؛ علی اکبر مرتضی زاده گیری


بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-63

زهره قمری زارع؛ زهرا علیزاده برمی؛ حمیده سادات صادق الوعد؛ مجید اسماعیلی؛ منیره رموزی


یادگیری مبتنی بر عملکرد، یادگیری مبتنی بر تمرین و چالش های آن در پرستاری

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 59-67

فریبا حقانی؛ فریماه شیرانی


بررسی هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های شهر کاشان در سال 1394

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-66

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ هانیه گودالی؛ مرجان منتظر