بررسی درک از دیدگاه جو اخلاقی و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 61-67

سیامک محبی؛ زهره قمری زارع؛ نسیم رسولی


بررسی همسویی رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی پرستاران

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 61-68

جمال عاشوری


گزارش موردی استفاده از بیمار تازه درگذشته در آموزش مهارت‎های بالینی: چالش‎های اخلاقی آن

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 63-69

10.52547/ethicnurs.9.1.2.63

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری


بررسی رابطه جهت‌گیری هدف و موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان مامایی دانشگاه علوم‌ پزشکی یزد

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 64-71

10.52547/ethicnurs.9.3.4.64

سمیه اکبری فارمد؛ معصومه گروهی؛ آرزو فرج پور


بررسی درک پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه نسبت به مراقبت بیهوده

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 65-72

سمیه محمدی؛ مصطفی روشن زاه


رعایت شأن بیماران بخش‌های اورژانس از دیدگاه پرستاران و بیماران بر اساس پژوهش توصیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 65-73

حمیدرضا حریریان؛ الهام محمودی؛ هادی حسنخانی


تاثیر آموزش به روش تیمی بر خودمراقبتی مددجو یان تحت عمل سزارین

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 66-73

10.52547/ethicnurs.8.1.2.66

سمیه مویدی؛ عصمت نوحی؛ محمد بنی اسدی


بررسی همبستگی بین وقوع تأخیر در ارائه مراقبت به بیمار و شرایط محیط کار پرستاران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 67-75

محبوبه شالی؛ سودابه جولائی؛ منصوره سپهری نیا؛ عباس هوشمند؛ حمید حقانی


ارتقاء سطح معیارهای اخلاقی در فرآیند تحویل شیفت پرستاران بر اساس یک مطالعۀ اقدام‌ پژوهی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 68-78

راحله ثابت سروستانی؛ زهرا هادیان شیرازی


گزارش در مورد چالش تصمیم گیری اخلاقی، بر مبنای اصل رازداری در رابطه با مددجوی باردار به اعتیاد مواد مخدر

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 63-67

آمنه مسعودی؛ فروغ فاروقی؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو


تبیین تجربیات پرستاران و پزشکان نسبت به خود مراقبتی اخلاقی، در زمینه ی ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر، بر اساس پژوهشی پدیدار شناسی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 70-82

10.52547/ethicnurs.9.1.2.70

ابوالفضل فرهادی


بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 72-78

10.52547/ethicnurs.9.3.4.72

بهروز پاک چشم؛ مریم دهقان؛ زهره کلانی؛ ایمانه باقری


تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


مقایسه تاثیر آموزش استانداردهای حفاظت مدیریت خدمات شیمی درمانی، به وسیله کتابچه و برنامه تلفن همراه بر آگاهی و پیروی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 79-86

مهدی موذنی؛ مریم مقیمیان؛ نرگس صادقی؛ مینا محمدی


درک پرستاران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارزش‌های حرفه‌ای (1396)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 68-75

علی اکبر آقایی نژاد؛ جواد گلیج؛ زهرا رویانی؛ زهرا سبزی؛ معصومه مهدوی فر


دیدگاه پرستاران در مورد رفتار نامحترمانه در بالین در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 79-85

10.52547/ethicnurs.9.3.4.79

لیلا رفیعی وردنجانی؛ کبری نوریان


بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 83-92

10.52547/ethicnurs.9.1.2.83

سولماز هلاکو؛ لیلا جویباری؛ غلامرضا محمودی؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


بررسی کیفیت آموزش بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر در دوره پاندمی کووید 19 (1400)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 87-96

ثریا مرادی؛ زهراالسادات پژوهیده


مقایسۀ تطبیقی در نظام های آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش مراقبت های ویژۀ نوزادان دانشگاه تهران و دانشگاه UCSF کالیفرنیا- سانفرانسیسکو

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 89-99

الهام اصغری؛ محمد حسین عسکری؛ لیلا جویباری


پژوهشی مقطعی در بررسی تأثیر دیدگاه اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری با نقش میانجی سرمایۀ معنوی پرستاران در پاندمی کووید19 ( 1399)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 76-86

محمدامین ترابی؛ ارکیده حامدی؛ سیده معصومه غمخواری


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


آموزش پزشکی در بحران پسا کرونا بر اساس عصر دانی محور یا افول دانش پس از بحران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 97-100

لیلی مصلی نژاد؛ مرتضی غلامی


بررسی تأثیر آموزش ابعاد سبک زندگی به شیوۀ خانواده محور بر ارتقاء سبک زندگی سالمندان

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 100-107

نازآفرین حسینی؛ فاطمه فروزان جهرمی؛ مهدی اکبر تبار طوری؛ مسعود مقیمی؛ مریم السادات شعفی؛ هلنا رمضانلی


نیاز به پاسخ سریعتر سیستم آموزش و پژوهش به covid-19

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 95-97

10.52547/ethicnurs.9.3.4.95

محسن حجت