موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی


تعیین مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیمارستان شهید رجایی گچساران در نیمسال اول 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-7

مریم روانی پور؛ سمیه توسل نیا؛ فائزه جهان پور؛ سمیه حسینی


ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-7

علی ضرغام بروجنی؛ سید حمید سید باقری؛ احمد رضا صیادی؛ مجید نوروزی بهجت؛ فریبا مظهری؛ لیلا سلطانی


سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-7

یحیی محمدی؛ سیما کاظمی؛ محمد رضا رئیسون؛ محمدرضا حاجی آبادی


بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار توسط پرستاران و پزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-10

رقیه گشمرد؛ فائزه جهانپور؛ فاطمه موسوی؛ زهرا حیدری سروستانی؛ مرجان فقیه


بررسی جایگاه نقش حمایتی و آموزشی سیستم های تصمیم یار بالینی در پرستاری: مقاله مروری روایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-14

روح ا... شیخ ابومسعودی؛ مریم ورزش نژاد؛ مریم هاشمی


بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-10

ربابه زروج حسینی؛ حسین ابراهیمی؛ موسی ابوالحسنی


اولویت های درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-7

سید اسماعیل مناقب؛ یحیی صادقی مزیدی


اهمیت اخلاق در آموزش و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.1.1

فاطمه فرحبخش؛ عصمت نوحی؛ فرزانه ذوالعلی


بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان،مدیران و مدرسین پرستاری نسبت به کاربرد اخلاق در حرفه پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.2.1

عصمت نوحی؛ سامیه غنا؛ لیلا جویباری؛ سهیلا کلانتری


نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.4.1

محمد شجاعی


بررسی همسویی رعایت اصول اخلاق حرفه ای با مشخصات دموگرافیکی در پرستاران

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 1-9

فریبا حسین زادگان؛ اعظم شهباز؛ الناز شهباز


دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.6.3.4.1

لادن ناصح؛ امین شیرانی؛ ترانه تقوی لاریجانی؛ لیلا مردانیان دهکردی


ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران تامین اجتماعی

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.7.3.4.1

فاطمه کاشانی؛ حمید حجتی؛ نفیسه حکمتی پور؛ ابولفضل فرهادی


رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.52547/ethicnurs.8.1.2.1

رضوان انصاری؛ علی اکبر حقدوست؛ طاهره چنگیز


بررسی میزان خطاهای انسانی در فرآیند پذیرش بیماران در اتاق عمل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1396)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 1-6

10.52547/ethicnurs.8.3.4.1

سعید جزینی درچه؛ محمد قاسم بندی؛ جابر ذبیحی راد


پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس پژوهشی مروری و یکپارچه

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 1-9

10.52547/ethicnurs.9.1.2.1

مقصود اسکندری؛ سمانه علی زاده


بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


نامه به سردبیر: فرهنگ پژوهش و تقلب در پژوهش

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 1-3

محمدرضا شیخی‌ چمان


بررسی تأثیر دوره های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان تکامل اخلاقی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 1-12

گلشن افشاری؛ شهلا اسدی حویزیان؛ سعید حسام؛ رضا ارجمند؛ سیمین همایونی؛ لیلا حصیمی؛ سارا سروندیان


ارتباط سلامت معنوی با صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1396)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 1-8

اعظم ناصروند؛ نسرین الهی؛ بهمن دشت بزرگی؛ بهمن چراغیان


تعیین وظایف بالینی ضروری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس پارادایم مدل داندی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 1-14

نوید کلانی؛ سمانه عبیری؛ مهدی چگین؛ مجتبی معظمی


شأنیت اخلاقی رویان در روند I.V.F

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 343-348

10.52547/ethicnurs.7.1.2.343

محمد حسین مدبر؛ وحیده مدبر؛ نوید کلانی


بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

دوره 1، شماره 1، آذر 1391

میترا حکمت افشار؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


مقایسه رضایتمندی بیماران از روش کنترل درددر دو روش خود کنترلی و تزریق عضلانی :توجه به معیارهای اخلاقی در مراقبت از بیمار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392

حمید حجتی؛ محسن آقا ملایی؛ صدیقه فیاض؛ رسول اسلامی اکبر؛ سیده مرضیه موسوی؛ نفیسه حکمتی پور