دوره و شماره: دوره 11، 1-2، فروردین 1401 
ارتباط سلامت معنوی با صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1396)

صفحه 1-8

اعظم ناصروند؛ نسرین الهی؛ بهمن دشت بزرگی؛ بهمن چراغیان


بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

صفحه 9-18

وحید خیراندیش؛ فرزانه محمدنژاد؛ هادی بهرامی؛ مائده طیب پور


تکریم مادر باردار و عوامل مرتبط با بستری آن ‌ها در بیمارستان بعثت سنندج (1397)

صفحه 19-26

آرزو رضایی؛ فرزانه ظاهری؛ محمد مرادی؛ روناک شاهوی


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 27-38

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


بررسی تأثیر یادگیری تأملی مبتنی بر سناریوهای بالینی بر حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری

صفحه 39-46

مریم باقری؛ اکرم محمدی پلارتی؛ شهناز کریمی


چالش های اجرای فرایند اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 47-54

امیر عبدلی؛ نفیسه اسماعیل پور؛ محمد رحمانیان؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری؛ صدیقه نجفی پور؛ مریم آزموده؛ عاطفه کرم زاده؛ نوید کلانی


تأثیر روایت گویی از طریق شبیه سازی بر استدلال و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه 55-64

آرزو فرد؛ اکرم السادات سادات حسینی؛ انوشیروان کاظم نژاد


رعایت شأن بیماران بخش‌های اورژانس از دیدگاه پرستاران و بیماران بر اساس پژوهش توصیفی

صفحه 65-73

حمیدرضا حریریان؛ الهام محمودی؛ هادی حسنخانی


تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


مقایسۀ تطبیقی در نظام های آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش مراقبت های ویژۀ نوزادان دانشگاه تهران و دانشگاه UCSF کالیفرنیا- سانفرانسیسکو

صفحه 89-99

الهام اصغری؛ محمد حسین عسکری؛ لیلا جویباری


بررسی تأثیر آموزش ابعاد سبک زندگی به شیوۀ خانواده محور بر ارتقاء سبک زندگی سالمندان

صفحه 100-107

نازآفرین حسینی؛ فاطمه فروزان جهرمی؛ مهدی اکبر تبار طوری؛ مسعود مقیمی؛ مریم السادات شعفی؛ هلنا رمضانلی