دوره و شماره: دوره 11، 3-4، مهر 1401 
تعیین وظایف بالینی ضروری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس پارادایم مدل داندی

صفحه 1-14

نوید کلانی؛ سمانه عبیری؛ مهدی چگین؛ مجتبی معظمی


امکان سنجی استفاده از ابزار در اخلاق پزشکی؛ یک مطالعه مروری روایی

صفحه 15-22

علی اکبر شاکری؛ لطف الله دژکام؛ مجید توکل


نقش دانش اخلاقی در توسعه دانش پرستاری، یک مطالعه مروری روایی

صفحه 23-31

رقیه زردشت؛ بیتا کوشکی


بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران

صفحه 32-41

محمدرضا رجبعلی پور؛ فاطمه رستگاری؛ فهیمه قنبری زاده


مقایسۀ دانش کارورزان طب اورژانس در مدیریت تندتپشی‌های شایع قبل و بعد از آموزش به روش مدل محور و سخنرانی: یک مطالعۀ نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله

صفحه 42-49

سید رضا حبیب زاده؛ حسین کریمی مونقی؛ الناز وفادار مرادی؛ احسان بلوردی؛ فاطمه ملکی؛ امیر تیموری؛ مهدی فروغیان


مفهوم دیسترس اخلاقی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان: تحلیل مفهوم به روش تکاملی راجرز

صفحه 50-60

فاطمه باقری؛ ناهید عاقبتی؛ عباس حیدری


شکاف میان تئوری و عمل در پرستاری براساس رویکرد پراگماتیسم: یک مطالعۀ مروری

صفحه 61-73

لیلا رفیعی وردنجانی؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ ابوالفضل رهگوی؛ سهیلا زابلی پور؛ طاهره گیلوری


دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

صفحه 74-80

طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه؛ سمیرا زنبق؛ بی بی منا رضوی؛ پوریا ادیبی


نگرش کادر درمانی در خصوص دستور عدم احیا: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

صفحه 81-90

بی بی منا رضوی؛ طیبه زارعی؛ سمیرا زنبق؛ پوریا ادیبی؛ مجید وطن خواه


مروری روایتی بر بایدها و نبایدهای انتخاب هدایتگران همتا در آموزش علوم پزشکی

صفحه 91-102

امین دلیلی؛ حمید زمانی مقدم؛ فاطمه ملکی؛ سیدمجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان؛ روحیه فرزانه


معرفت شناسی اثبات گرایی در آموزش دانشجویان پرستاری

صفحه 103-110

فرزانه محمدنژاد؛ سیمین جهانی؛ شهرام مولوی نژاد؛ اسد ایمانی