درباره نشریه

مجله آموزش و اخلاق در پرستاری مجله ای علمی تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم است که به صورت دو فصلنامه توسط دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم منتشر می شود .
 با توجه به اینکه دو محور اخلاق و آموزش محورهای مهم و کاربردی در حیطه علوم پزشکی می باشند، مجله آموزش و اخلاق در پرستاری در نظر دارد بستری مناسب جهت عرضه تلاشهای عالمانه در زمینه این دو حیطه مهم را فراهم سازد. لذا این مجله کلیه مقالات آموزشی را در زمینه های مختلف آموزش پزشکی و سلامت (برنامه ریزی، روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیک) و سپس در بخش اخلاق نیز کلیه موضوعات مرتبط با اخلاق ( اخلاق حرفه ای- اخلاق کابردی و...) را در حیطه پزشکی و پرستاری از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. این مجله تا سال ۱۳۹۵ به صورت فصلنامه و بعد از آن به صورت دو فصلنامه با دسترسی آزاد به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود.