اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 612
تعداد پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 126

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 13199
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9787
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1516 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 456 روز
درصد پذیرش 53 %