بررسی عوامل موثر بر پریشانی اخلاقی در پرستاران :مروری بر مطالعات پیشین

نویسندگان

چکیده

  مقدمه : پرستاران کسانی هستند که در نتیجه مواجهه مکرر با تعداد زیادی از افراد بیمار و مرگ و میر آنان، با خطر درگیری عاطفی زیادی روبرو هستند . پریشانی اخلاقی هنگامی بوجود می­آید که فرد می­داند عمل درستی که باید انجام دهد چیست، اما مجموعه­ای از عوامل و موانع او را متقاعد می­سازند که انجام عمل درست، غیر ممکن است. پس می­توان گفت پریشانی اخلاقی با بی­میلی در کار،عدم رضایت شغلی، کاهش تعامل با بیماران و خانواده­هایشان و در نهایت فرسودگی شغلی در ارتباط است. این مطالعه با هدف تعیین تاریخچه مفهوم پریشانی اخلاقی و عوامل تاثیر گذار بر آن در جامعه پرستاران با مرور دیگر مطالعات انجام شده است.   روش کار: برای گرد­آوری اطلاعات در زمینه پریشانی اخلاقی در پرستاری علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای از پایگاه­های اطلاعاتی مدلاین، ovid proquest ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران مدکس استفاده شد، مقالات از سال 1996 تا سال 2010 مورد بررسی قرار گرفتند از کلید واژه­های Moral distress و پریشانی اخلاقی جهت جستجوی مقالات استفاده شد. در نهایت 23 مقاله مرتبط با پریشانی اخلاقی به مطالعه حاضر وارد شدند و مورد بررسی قرار گرفته­اند.   یافته ها: مطالعات مختلف نشان دادند که، عوامل موثر و ایجاد کننده پریشانی اخلاقی در پرستاران با توجه بر مرور متون شامل: "ارتباط مستقیم با بیمار"، "منابع ناکافی"، "فراهم کردن مراقبت­های پزشکی بیهوده"، "بی­حرمتی به استقلال بیماران"، "روابط بین پزشکان و پرستاران" و "ناتوانی در جلوگیری از مرگ" می­باشد که همه­ی آنها به نوعی می­توانند بر عملکرد بالینی پرستاران و کیفیت مراقبت از بیمار تاثیر بگذارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر و پیامدهای پریشانی اخلاقی بر پرستاران، مدیران پرستاری باید برای مقابله با پریشانی اخلاقی پرستاران، بروی منابع تمرکز کنند. همچنین به کار گماشتن پرستاران در کمیته اخلاق بیمارستان یکی از راه حل های موجود می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting moral distress among nurses: a review of previous studies

نویسندگان [English]

  • Mitra Hekmat Afshar
  • Leila Jooybari
  • Akram Sanagou
  • Soheila Kalantari

چکیده [English]

Introduction:
Nurses are disposed to emotional conflicts as they frequently face large numbers of patients and witness their subsequent deaths. Moral distress appears when the person knows what they ought to do but a set of factors and obstructions convince them that doing the proper action is not possible. Moral distress is thus related to professional reluctance, lack of job satisfaction, reduction of interaction with patients and their families, and ultimately professional exhaustion. This study aimed to determine the history of the concept of ‘moral distress’ and the factors affecting it in nurses’ society by reviewing other studies.
Materials and Methods:
Researchers used Medline, Proquest, Ovid, SID and IranMedex databases in addition to library research. Articles published in 1996 to 2010 were studied. ‘Moral distress’ was used as a keyword to find relevant articles. 23 articles related to moral distress were eventually included in the present study.
Results:
Various studies revealed that the factors affecting moral distress include: ‘direct contact with patient’, ‘inadequate resources’ ‘provision of vain medical care’, ‘lack of respect toward the patients’ independence’, ‘relationships among physicians and nurses’ and ‘inability to prevent death’ which all can affect the nurses’ clinical performance and the quality of healthcare.
Conclusion:
Regarding the effects of moral distress on nurses, nurse managers should focus on resources to confront moral distress. Employing nurses in ethics committees can be used as another solution for this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Distress
  • Research Review
  • Nurses
  • Clinical Situations