الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه با توجه به ارتباط بین علم طب و سلامت جسم و جان آموزش اخلاق حرفه ای در میان دانشجویان پزشکی و اساتید این رشته، اهمیت خاصی یافته است. لذا در این مقاله به معرفی الگوهای برتر اخلاق در حیطه آموزش علوم پزشکی در ایران پرداختیم. روش کار: به صورت مطالعه کتابخانه ای با الهام از کلام الله مجید و برخی از کتب حکمای طبی ایران اسلامی و نیز از موتور جستجوگر گوگل جهت جست و جوی مقالات مرتبط استفاده گردیده است. یافته ها: در ایران در دوره قبل از اسلام، پزشکان نخست علم اخلاق را به شاگردان خود می آموختند و تا ایشان را از نظر اخلاقی نمی آزمودند، برای آموختن علم پزشکی، به شاگردی نمی پذیرفتند. در دوره بعد از ظهور اسلام، اخلاق پزشکی در ایران تحت تعالیم عالیه دین مبین اسلام، از تلالو و درخشش بیشتری برخوردار شد. در این دوره، طبیبانی همچون ابن سینا، زکریای رازی، الرهاوی و... افزون بر داشتن درجات بالای علمی، از منزلتی روحانی و اخلاقی نیز بهره‌مند بودند. آنها از جهات علمی و عملی، الگویی شایسته برای مردم به شمار می رفتند. نتیجه گیری: تحقیق و تفحص پیرامون زندگی الگوهای شایسته در گذشته و حال کمک زیادی به تکامل علم اخلاق در عالم پزشکی می‌کند. ایجاد تحول اساسی در حوزه اخلاق پزشکی با رویکرد جدید و با تکیه بر اصول و مبانی اخلاق اسلامی و نیز داشتن الگو و مبنای مشخص و مناسب برای پیشرفت اخلاق پزشکی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Top patterns of ethics in Iranian medical education

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Adel Mashhad Seri
  • Mahbobeh Khadem Abolfazli
  • golamreza Ataei

چکیده [English]

Today, teaching professional ethics has acquired a special significance among the students and professors of medicine due to the relevance of medical sciences to issues of spiritual and bodily health. This paper introduces top patterns of ethics in Iranian medical education.
Materials and Methods:
Inspired by Quran and a couple of Islamic Iranian books on medicine, this documentary study used Google search engine to find relevant papers.
Results:
In pre-Islamic period, Iranian physicians first taught ethical sciences and tested prospective students’ morale before admitting them. Medical ethics was given greater importance after Islam. In this period, practitioners including Ibn Sina, Zakariya al-Razi, al-Rahavi, etc. enjoyed high spiritual and ethical stances in addition to holding first-rate scientific prominence. They provided proper models for society, both practically and scientifically.
Conclusion:
Investigating the lives of perfect figures in past and present would greatly contribute to the development of ethics in medicine. It is necessary to incite fundamental changes in the field of medical ethics based on a new approach developed by the principles of Islamic ethics to hold up definite guides for the development of medical ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Medical education
  • Iran
  • Islam