رتینوپاتی نارسی و نابینایی دوقلوها بدنبال سهل‌انگاری آموزش بعد از ترخیص

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول

2 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: رتینوپاتی ناشی از نارسی نوزاد به عنوان عارضه‌ای از اکسیژن‌درمانی در نظر گرفته می‌شود که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ممکن است منتهی به نابینایی گردد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی دوقلوهای پسری است که در زمینه رتینوپاتی ناشی از نارسی و عدم آموزش کافی به والدین، نابینا شدند. معرفی بیمار: مادر جوانی با حاملگی اول از نوع دوقلویی و با شکایت از پارگی کیسه آب و فشار خون بالا به زایشگاه مراجعه کرده و زایمان می‌کند. حاصل این زایمان واژینال، دو نوزاد پسر 28 هفته بودند که به دلیل زایمان زودرس، پس از ده روز اکسیژن‌تراپی، مرخص گردیدند. مادر دو ماه پس از تولد نوزادان، متوجه عدم پاسخ آنها به نور می‌شود و پس از مراجعه به پزشک، رتینوپاتی نارسی، تشخیص داده می‌شود. نوزادان به درمان جواب نداده و هر دو نابینا می‌شوند. مادر دوقلوها، علل تأخیر در مراجعه خود را بی‌اطلاعی و سهل‌انگاری تیم مراقبتی در خصوص آموزش پس از ترخیص و عدم پیگیری آنها می‌داند. نتیجه‌گیری: برای پیشگیری از رتینوپاتی نارسی، آموزش والدین در خصوص نارسی و عوارض آن و نیز پیگیری دقیق نوزادان نارس بعد از ترخیص، ضروری به نطر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Retinopathy of prematurity and blindness twins after training negligence after discharge Abstract

نویسندگان [English]

  • Atena Rezaii 1
  • leyla Jouybari 2

1

2

چکیده [English]

Retinopathy of prematurity and blindness twins after training negligence after discharge Abstract Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is considered as a complication of oxygen therapy that may be leading to blindness if the diagnosis and treatment. The aim of this study was to introduce the boy twins who were blinded in the field of retinopathy of prematurity and insufficient education to parents. Case Report: A young mother with a first pregnancy of twins and with complaints from rupture of membranes and high blood pressure referred to a birth center and delivered. Result of this vaginal birth was the two boys that were 28 weeks and due to preterm delivery, after ten days oxygen therapies were discharged. The mother two months after the birth, noticed the lack of response to light and after going to the doctor, diagnosed retinopathy of prematurity. Babies did not respond to treatment and both blinded. The twin’s mother knows causes his delays ignorance and negligence care team in education after discharge and lack of follow-up them. Conclusion: It is necessary to prevention the retinopathy of prematurity parent education about prematurity and its complications, as well as precise follow-up of premature infants after discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: retinopathy of prematurity
  • Twin
  • blindness