عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: رضایت آگاهانه و حق تصمیم‌گیری بیمار، درباره مراقبت‌های پزشکی خود، بر اساس اصل احترام به خودمختاری، از جمله؛ مهم­ترین مباحث اخلاق پزشکی است. این تصمیم در افراد فاقد ظرفیت، توسط فردِ جایگزین صورت می‌پذیرد و در مواردی که تصمیم­های گرفته شده در زندگی افراد دیگری نیز تأثیر داشته باشد؛ تصمیم‌گیری مشارکتی رخ می‌دهد. اما اگر در مورد پژوهش اخیر، میان افراد تعارض منافع رخ دهد؛ چالشی اخلاقی پدید می‌آید که گزارش حاضر، به موضوعی در این زمینه می‌پردازد.
معرفی بیمار: خانمی34 ساله باردار، که زایمان اولش، همراه با دردهای زایمانی است که به بیمارستان مراجعه می­کند. در این زمینه پزشک معالج، عمل سزارین را جهت حفظ سلامت جنین ضروری و مبرم می‌داند؛ چراکه با توجه به شرایط بالینی مادر، زایمان طبیعی را برابر با خطر از دست رفتن جنین می­داند. از طرفی مادر به دلیل داشتن تجربه تلخ پیشین از عوارض سزارین برای خواهرش که بعد از عمل همچنان دچار سردرد و کمردرد شدید بوده و از جراحی سزارین ترس داشته و راضی به آن نمی­شود سخن می­گوید.
نتیجه‌گیری: در این مورد به هنگام تصمیم‌گیری، نماینده دادستانی با حضور در بیمارستان و تنظیم مستندات، تصمیم به انجام عمل سزارین این خانم گرفته می‌شود. از سویی چالش به کمیته اخلاق بیمارستانی جهت بررسی ارجاع داده  تا مشخص کنند که در این موارد تصمیم چه کسی نافذ است. در نهایت با مشورت اعضا و نظرسنجی از مراجع بزرگ تقلید، برای چنین مواردی چاره‌اندیشی می‌‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dissatisfaction with cesarean section

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shakeri
  • navid kalani
  • athar rasekh jahromi
  • mansour tafvizi

چکیده [English]

A
Introduction:
The informed consent and the right of the patient to decide on medical care, based on the principle of respect for autonomy, is one of the most important issues in medical ethics. In individuals without the qualifications for making decision, this decision is made by an alternate, and in cases where decisions affect the lives of others, participatory decision making occurs. But if there is a conflict of interest among the people in the current research, a moral challenge arises that the present report deals with in this regard.
Patient introduction:
A 34-year-old pregnant woman, and the first delivery, refers to the hospital with the onset of her first labor pain. The doctor considers cesarean section essential for the health of the fetus because there will be a risk of fetal loss, given the clinical condition of the mother giving birth. On the other hand, because of the past bitter experience of the complications of cesarean section for her sister, who after the cesarean section still has been suffering from severe headache and back pain, she is afraid of cesarean section and is not satisfied with cesarean section.
Conclusion:
In this case, at the time of making a decision, attending the hospital and arranging for documentation, the prosecutor's representative decides to perform the caesarean section. On the one hand, the challenge has been referred to the Hospital Ethics Committee for review to determine who makes the decision in these cases. Ultimately, a decision is made in such cases through consultation with the members and experts, the authorities of the Islamic Republic imitate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caesarean Section
  • Dissatisfaction
  • Autonomy
  • Conflict of Interest Between Mother and Fetus
  • decision-making