سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

مقدمه و هدف: دقت، مهارت و پایبندی به اخلاق پزشکی حداقل انتظار بیمار از کار درمان و قصور پزشکی به منزله کوتاهی در استانداردهای مراقبت های پزشکی است که انجام ندادن آن موجب خسارت جانی و مالی برای بیمار می شود. منظور از شرافت و درستکاری تعهد کادر درمانی مراقبتی به رعایت انصاف، صداقت و درستی در تعاملات شان با بیماران و حرفه است. هدف از گزارش این مورد اخلاقی، طرح مبحث شرافت و درستکاری در درمان و مراقبت از طریق معرفی یک مورد قصور درمانی - مراقبتی در بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه است. گزارش مورد: بیمار آقایی 48 ساله کشاورز (راننده کمباین) بوده است که به دلیل خونریزی شدید از شریان بازویی دچار هایپوکسی مغزی و متعاقب آن کما به مدت 6 ماه می شود. برای باز ماندن راه هوایی از لوله تراکئوستومی و برای تغذیه از لوله بینی به معده (NGT) استفاده می شده است. با توجه به شرایط کما و علی رغم محدودیت استفاده از لوله گوارش (حداکثر 4 هفته)، بیمار بعد از 50 روز با لوله تراکئوستومی و لوله بینی معده ای و سطح هوشیاری 4 (از 15) ترخیص شد. این امر سبب بروز مشکلات جسمی متعدد و عوارض ماندگار برای بیمار (پس از به هوش آمدن) و هزینه های متعدد درمانی برای خانواده بیمار شد. نتیجه گیری: در موارد نیاز به تغذیه طولانی مدت از راه غیردهانی در بیماران در کما، از شیوه های جایگزین (ژژنوستومی) استفاده می شود که در این مورد اقدامی برای بیمار صورت نگرفت و به هنگام ترخیص بیمار آموزشی نیز به خانواده بیمار داده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negligence and carelessness: A case report of neglect in care

چکیده [English]

Introduction:
Accuracy, skill and adherence to medical ethics are the minimum expectations of the patient from the treatment staff. And failure to do so will cause financial and economic loss to the patient. Negligence means something that should be done for the patient, but that was not the case at all. The purpose of this ethical report is to outline the issue of carelessness and negligence in treatment and care through the introduction of a case of medical-care failure in a patient admitted to Intensive Care Unit.
Case report:
A 48-year-old man was a farmer (a combine driver) who suffered from severe hemorrhage of arterial hypoxia, followed by coma for 6 months. To maintain the airway, a tracheostomy tube was used to feed the nasal tube to the gut (NGT). Regarding the condition of the coma and despite the restriction of use of the gastrointestinal tract (max. 4 weeks), the patient was discharged after 50 days with a tracheostomy tube and gastric nasal congestion and consciousness level (4 out of 15). This led to multiple physical problems and persistent complications for the patient (after healing) and multiple treatment costs for the patient's family.
Conclusion:
The position of the doctors and the curative staff makes the seemingly small negligence cause great consequences for patients and their families. Indifference and negligence for patients with coma and low levels of consciousness is very unpleasant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethic
  • Medical Failure
  • Carelessness
  • Negligence
  • Doctors and Nurses