دوره و شماره: دوره 6، 3-4، مهر 1396 
دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.6.3.4.1

لادن ناصح؛ امین شیرانی؛ ترانه تقوی لاریجانی؛ لیلا مردانیان دهکردی


بیماری با آسیب مغزی هیپوکسیک و بیماری با ضربه مغزی: اولویت‌بندی در بخشICU

صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.6.3.4.9

نوید کلانی؛ منصور درویشی تفویضی


بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن بر طبق چک لیست سازمان جهانی بهداشت در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی جهرم در سال 1395

صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.6.3.4.14

محمد علی منتصری؛ زهرا شادفرد؛ محبوبه تقی زادگان زاده؛ فریده معارفی؛ زهرا پیشگر


بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش‌ها

صفحه 22-30

10.52547/ethicnurs.6.3.4.22

عصمت نوحی؛ مرضیه ذی حقی؛ عباس عباس زاده؛ یونس جهانی


بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

صفحه 31-39

10.52547/ethicnurs.6.3.4.31

فوزیه آبادی؛ فائزه آبادی؛ تابنده صادقی؛ عصمت نوحی


تحلیل وضعیت سازگاری شغلی پرستاران براساس مؤلفه های جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری در (۱۳۹۵)

صفحه 40-48

10.52547/ethicnurs.6.3.4.40

رامین غریب زاده؛ سلیم کاظمی؛ سکینه جعفری


سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری

صفحه 49-53

10.52547/ethicnurs.6.3.4.49

آمنه مسعودی