دوره و شماره: دوره 6، 1-2، فروردین 1396 
بررسی همسویی رعایت اصول اخلاق حرفه ای با مشخصات دموگرافیکی در پرستاران

صفحه 1-9

فریبا حسین زادگان؛ اعظم شهباز؛ الناز شهباز


آیا می توان از آزمون با نکات کلیدی (Key Feature) در سنجش استدلال بالینی دانشجویان پرستاری استفاده کرد؟

صفحه 10-14

علی اصغر جسمی؛ اکرم تناگو؛ لیلا جویباری


مقایسه میزان رعایت ابعاد مختلف حریم خصوصی بیماران زن در بخش‌های داخلی و جراحی زنان در بیمارستانهای شهرضا در سال 1394

صفحه 15-23

شایسته صالحی؛ زهرا جلی


بررسی رویکرد های مطالعاتی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم : یک مطالعه توصیفی مقطعی

صفحه 24-31

منصور تفویضی؛ طاهره عبدیان


اعلام خبر بد به بیمار و خانواده : سرطان بدخیم حنجره و عمل لارنژکتومی

صفحه 32-36

اکرم ثناگو؛ الهه حصاری؛ لیلا جویباری


اخلاق در پژوهش بر روی زندانیان: یک مرور نظام مند

صفحه 37-46

ناهید دهقان نیری؛ ترانه تقوی؛ تورج هراتی؛ عاطفه واعظی؛ محبوبه شالی


بررسی رابطه‌ی اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر

صفحه 47-54

ایرج صالحی؛ اصغر مکارم؛ محمدعلی حسینی؛ وحید بختیاری