نیاز به پاسخ سریعتر سیستم آموزش و پژوهش به covid-19

نویسنده

استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

شیوع سریع بیماری کووید-19 جهان را در شوک فرو برد دانشگاه ها تعطیل شد و اغلب فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به حال تعلیق درآمد. ساختارهای آموزشی دانشگاه‌ها چه در بعد سخت‌افزاری و چه در بعد نرم‌افزاری خود را در معرض هجوم دیدند. ترس و اضطراب در ساختار مدیریت آموزشی در تمام جهان مشاهده گردید. لذا در چنین شرایطی بهترین اقدام تفکر است. تفکر برای پاسخ به سوالات اساسی چون نقش سیستم‌های آموزشی و پژوهشی در بحران‌ ها چیست؟ نحوه عملکرد اعضای هیت علمی علوم پایه و بالینی در فازهای مختلف یک همه‌گیری چگونه باید باشد؟ از آنجا که همیشه پرسیدن سوال درست مهمترین اقدام جهت تغییر و ارتقاء سازمان ها می باشد، لذا در این نوشتار پرسش‌ های اساسی بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Need for faster response of education and research system to Covid-19

نویسنده [English]

  • Mohsen Hojat

Assistant professor of nursing. School of nursing, Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

The rapid outbreak of Covid-19 has shocked the world. Universities were closed, and most educational, and research activities were suspended. The educational structures of the universities were attacked in hardware and software dimensions. Fear and anxiety were observed in the structure of educational management all over the world. Therefore, in such a situation, the best action is to think. Thinking to answer basic questions such as the role of education and research systems in disasters? How should faculty members perform in different phases of an epidemic? Since always asking the right question is the most important action to change and improve organizations, so in this editorial, basic questions are
stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • of education and research system
  • COVID-19