معرفی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از بروز افت فشار خون وضعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: افت فشار خون وضعیتی از مشکلات شایع در سالمندان است که با عوارضی مانند افزایش خطر سقوط، شکستگی و مرگ همراه است، بنابراین نیازمند اقدامات پیشگیرانه جدی است. یکی از روش های موثر جهت پیشگیری از وقوع افت فشار خون وضعیتی آموزش به بیمار است. در بسیاری از موارد آموزش به بیمار به دلیل عدم پایبندی مددجو به نکات آموزش داده شده، به نتایج دلخواه منتج نمی گردد. از این رو شناسایی روش هایی جهت موثرتر واقع شدن آموزش به بیمار لازم و ضروری است. در این گزارش موردی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از افت فشار خون وضعیتی معرفی شد.
معرفی مورد: مورد خانمی 72 ساله بود که با شکایت از فشار خون بالا در بخش مراقبت ویژه قلب بستری شد. در ارزیابی اولیه تشخیص داده شد که ارزش ها و اعتقادات دینی برای وی اهمیت بسیار زیادی دارد. جهت پیشگیری از افت فشار خون وضعیتی، پرستار اقدام به طراحی رویکرد آموزش به بیمار مبتنی بر ارزش های مذهبی- فرهنگی بیمار نمود. در این گزارش موردی، داده‌ها با مشاهده شرکت‌کننده، بررسی واکنش‌های او و پیامد های بالینی عینی جمع ‌آوری شد.
نتیجه‌گیری: یکی از راهکار هایی که ممکن است سبب ارتقای پایبندی بیماران به درمان و افزایش رضایت آنها از ارائه ‌دهندگان مراقبت‌ های بهداشتی شود، همسو کردن مداخلات پرستاری با ارزش‌ های دینی بیماران است. به محققان توصیه می شود که در این زمینه بررسی های بیشتری انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing a health education approach based on the religious-cultural values of patients to prevent the occurrence of postural hypotension

نویسندگان [English]

  • Akram Sadat Sadat Hoseini 1
  • Mohammad Mehdi Rajabi 2

1 Associate Professor, Department of Pediatric Nursing and Neonatal Intensive Care, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, , Tehran. Iran

2 Master of science student in Nursing, Department of Pediatric Nursing and Neonatal Intensive Care, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran. Iran

چکیده [English]

Introduction: Postural hypotension is one of the common problems in the elderly, which is associated with complications such as increased risk of falls, fractures, and death, so it requires serious preventive measures. One of the effective methods to prevent the occurrence of postural hypotension is to educate the patient. In many cases, teaching the patient does not lead to the desired results due to the patient's non-adherence to the points taught. Therefore, it is necessary and necessary to identify methods to make patient education more effective. In this case report, a health education approach was introduced based on the religious-cultural values of the patients to prevent hypotensive status.
Case introduction: The case was a 72-year-old woman who was admitted to the cardiac intensive care unit with a complaint of high blood pressure. In the initial evaluation, it was recognized that religious values and beliefs are very important to her. To prevent postural hypotension, the nurse designed a patient education approach based on the religious-cultural values of the patient. In this case report, data was collected by observing the participant, examining his reactions, and objective clinical outcomes.
Conclusion: One of the solutions that may improve patients' adherence to treatment and increase their satisfaction with healthcare providers is aligning nursing interventions with patients' religious values. Researchers are advised to conduct further investigations in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health education
  • postural hypotension
  • cultural competency
  • case report