کلیدواژه‌ها = اخلاق پرستاری
روند تولیدات علمی در حوزه اخلاق پرستاری

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 31-45

محمد مهدی رجبی


بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( 1396)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 22-30

مهری سیدجوادی؛ آرزو میرزایی؛ مریم میرزایی؛ راحله محمدی


نگرشی بر چالش‌های اخلاقی تجربه‌شده توسط پرستاران مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 43-53

ملیحه داودی؛ عباس حیدری


مواجهه با تضادهای اخلاقی با ویژگی‌های فردی اجتماعی و ادراک از محیط در پرستاران شاغل دربخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سال1397

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 38-46

حوا عبدالهی لرستانی؛ سیمین جهانی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بهمن چراغیان


چالش های اخلاقی در محیط بالینی و آموزشی دانشگاه براساس تجربیات دانشجویان پرستاری و مامایی

دوره 7، 1-2، فروردین 1397، صفحه 383-390

10.52547/ethicnurs.7.1.2.383

اکرم ثناگو


بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.3.2

عالمه کیخا؛ ابوالفضل زرهی؛ ابراهیم حدادی


ارزیابی هوش اخلاقی و مؤلفه های سازنده آن: دیدگاه حرفهمندان پرستاری شهرستان ملایر در سال 1395

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 27-34

10.52547/ethicnurs.5.3.6

مرجان مردانی حموله؛ معصومه ایرانشاهی؛ طلیعه خلیفی؛ معصومه احمدی


بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان،مدیران و مدرسین پرستاری نسبت به کاربرد اخلاق در حرفه پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.2.1

عصمت نوحی؛ سامیه غنا؛ لیلا جویباری؛ سهیلا کلانتری