پسکی (PESCI): آزمونی با مصاحبه های بالینی ساختارمند قبل از استخدام

نویسندگان

1 مرکز مراقبتهای اولیه تی ال سی، ملبورن، استرالیا

2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

نامه  به  سر دبیر   است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PESCI: Pre-employment Structured Clinical Interview (PESCI)

چکیده [English]

نامه   به سر دبیر است

کلیدواژه‌ها [English]

  • PESCI
  • Osci
  • Clinical Interview