نویسنده = محمدرضا حاجی آبادی
تاثیر تبیین جنبه قداست ­شناختی آیه شریفه "و نفخت فیه من روحی" بر عملکرد کار با ونتیلاتور در دانشجویان هوشبری

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-31

منصور سلطانی؛ محمدرضا حاجی آبادی؛ یحیی محمدی؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ اکرم خزاعی


سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-7

یحیی محمدی؛ سیما کاظمی؛ محمد رضا رئیسون؛ محمدرضا حاجی آبادی