کلیدواژه‌ها = چالش اخلاقی
گزارش در مورد چالش تصمیم گیری اخلاقی، بر مبنای اصل رازداری در رابطه با مددجوی باردار به اعتیاد مواد مخدر

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 63-67

آمنه مسعودی؛ فروغ فاروقی؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش­های مراقبت ویژه

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 43-50

سمیه محمدی؛ فریبا برهانی؛ مصطفی روشن زاده