نویسنده = حجت اله یوسفی مقصود بیگی
عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی : چالش ها و راهبردها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 9-17

حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ مهدی کریمیار جهرمی


تأثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-12

مهدی کریمیار جهرمی؛ حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ افضل شمسی؛ سعید حمیدی زاده؛ شبنم زر افشار؛ میترا صادقی؛ مریم چرخ انداز