نویسنده = لادن ناصح
دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.6.3.4.1

لادن ناصح؛ امین شیرانی؛ ترانه تقوی لاریجانی؛ لیلا مردانیان دهکردی


بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی