کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی تأثیر آموزش ابعاد سبک زندگی به شیوۀ خانواده محور بر ارتقاء سبک زندگی سالمندان

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 100-107

نازآفرین حسینی؛ فاطمه فروزان جهرمی؛ مهدی اکبر تبار طوری؛ مسعود مقیمی؛ مریم السادات شعفی؛ هلنا رمضانلی


تأثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-12

مهدی کریمیار جهرمی؛ حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ افضل شمسی؛ سعید حمیدی زاده؛ شبنم زر افشار؛ میترا صادقی؛ مریم چرخ انداز