کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17

10.52547/ethicnurs.5.1.9

شهین طاقی


حریم و خلوت یکی از ابعاد کرامت انسانی در پرستاری

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-27

حجت الله یوسفی مقصود بیگی؛ مژگان نادری؛ محمدرضا تاجمیری؛ رضا دریا بیگی