نویسنده = لیلا جویباری
کاربرد هوش مصنوعی در پرستاری و جنبه ‌های اخلاقی آن

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 1-3

10.22034/ethic.2023.709694

علی مرادی؛ زهرا شیبانی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


مقایسۀ تطبیقی در نظام های آموزش پرستاری مقطع کارشناسی ارشد گرایش مراقبت های ویژۀ نوزادان دانشگاه تهران و دانشگاه UCSF کالیفرنیا- سانفرانسیسکو

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 89-99

10.22034/ethic.2023.700728

الهام اصغری؛ محمد حسین عسکری؛ لیلا جویباری


کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر اضطراب و نا امیدی نوجوان دچار ترومای شکستگی و سوختگی دست: یک گزارش آموزشی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 17-25

10.52547/ethicnurs.9.3.4.17

سولماز هلاکو؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری؛ لیلا جویباری


گزارش موردی استفاده از بیمار تازه درگذشته در آموزش مهارت‎های بالینی: چالش‎های اخلاقی آن

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 63-69

10.52547/ethicnurs.9.1.2.63

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری


بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 83-92

10.52547/ethicnurs.9.1.2.83

سولماز هلاکو؛ لیلا جویباری؛ غلامرضا محمودی؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی