کلیدواژه‌ها = ارتباط
بررسی ارتباط حرفه ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 47-56

10.52547/ethicnurs.9.3.4.47

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی اردکانی؛ محمد رضا شریف؛ داوود خیرخواه؛ محمدجواد آزادچهر؛ ارسلان صبامهر


بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 47-53

بهشته جبلی؛ الهام قازنجایی


موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی