کلیدواژه‌ها = عملکرد
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکدۀ پرستاری نسبت به پیوند اعضا

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 22-30

محمد علی نژاد مقدم؛ زهره اسکندری ثالث؛ نرگس خادم مقدم؛ سمانه صفری


تاثیر تبیین جنبه قداست ­شناختی آیه شریفه "و نفخت فیه من روحی" بر عملکرد کار با ونتیلاتور در دانشجویان هوشبری

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-31

منصور سلطانی؛ محمدرضا حاجی آبادی؛ یحیی محمدی؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ اکرم خزاعی


بررسی ارتباط هوش معنوی و کیفیت عملکرد پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اراک در سال 1394: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 35-40

مهدی صفرآبادی؛ بهروز ایران نژاد؛ علی جدیدی


بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

نسرین گله دار؛ سهیلا جعفری میانایی؛ سپیده محمدی