کلیدواژه‌ها = اسلام
ارائه مدل پیشنهادی دادن خبر بد به بیمار و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی –اسلامی: یک مطالعه هیبرید

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 26-35

اکرم السادات سادات حسینی


اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه ابن سینا و زکریای رازی و مقایسۀ آن با اصول اخلاقی فیزیوتراپی مدرن

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 44-49

10.52547/ethicnurs.8.3.4.44

امین کردی یوسفی نژاد؛ مریم شمسایی؛ نسرین سهرابی


کنترل خشم از دیدگاه دین: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-48

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


کنترل خشم از منظر آموزه های دینی: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی